Independence

2019
Animatie
5 minuten en 10 seconden

‘Independence’ is een reflectie op de hedendaagse leefwereld van de mens. Het staat stil bij de kwetsbaarheid en de samenhang tussen individuen binnen een samenleving.

Het werk is gemaakt ter gelegenheid van het LOS festival 2019, en geprojecteerd op de ‘Grijze silo’, in het Havenkwartier van Deventer. De uitstraling van deze robuuste, betonnen silo, waarbinnen zich enorme schachten bevinden, vormde een belangrijke inspiratiebron voor het kunstwerk.

Met dank alle sponsoren voor het financieel helpen realiseren van dit kunstwerk. En met dank aan Egbert Scheffer en Theo Urbach voor het mede registreren ervan.

Independenceadmin
  • 3
  • 2.8 K